Sarvanan tila

Sarvanan tila

Sarvanan luomutila on Ruovedellä Muroleen kanavan läheisyydessä sijaitseva pitkät perinteet omaava maatila. Tila on pysynyt saman suvun omistuksessa vuodesta 1562. Sen toimialat ovat tällä hetkellä Angus-pihvilihan myynti, jalostuseläinten myynti, maatalouden urakointi ja metsäkoneurakointi.

Tila on keskittynyt 10 vuoden ajan Angus nautoihin. Niitä laiduntaa kesäniityillä parhaimmillaan yli 200 yksilöä.

Tilan miehet harjoittavat myös mittavaa urakointitoimintaa.  Koneilla urakoidaan maatalouden sesonkitöitä ja metsätalouden korjuutöitä.

 

Lihan
myynti
»

Jalostuseläinten
myynti
»

Maatalous-
urakointi
»

Metsä-
urakointi
»